Testiranje in certificiranje izdelkov, naprav, snovi in prostora


Testiranja so zasnovana tako, da z visoko stopnjo natančnosti merijo tisto, čemur so namenjena. Izvajamo več vrst standardnih testiranj in tudi posebna testiranja. Glede na vaše specifične želje lahko testiranje prilagodimo ali razširimo.
 

Komu je namenjeno

Proizvajalcem, inovatorjem in prodajalcem zaščitnih ploščic, čipov, kartic in drugih podobnih predmetov.


Metoda

Spremljanje več fizioloških parametrov hkrati (srčni ritem - EKG, mišična aktivnost - EMG, temperatura, prevodnost kože, dihanje ...) na 12–15 prostovoljnih testnih osebah, v 2 obravnavanjih.


Trajanje

od 1 do 1,5 meseca


 

Komu je namenjeno

Proizvajalcem, inovatorjem in prodajalcem zaščitnih naprav in izdelkov, ki v prostoru ščitijo pred različnimi vplivi iz okolja: generatorji, piramide, krogle, kocke, čipi, kartice in drugi podobni predmeti.


Metoda

Spremljanje več fizioloških parametrov hkrati (srčni ritem - EKG, mišična aktivnost - EMG, temperatura, prevodnost kože, dihanje ...) na 12–15 prostovoljnih testnih osebah, v 3–4 obravnavanjih.


Trajanje

od 2 do 2,5 meseca


 

Komu je namenjeno

Proizvajalcem, inovatorjem in prodajalcem energijsko-informacijskih naprav, izdelkov, predmetov, snovi, kot so npr.:

ležišča ali podloge za spanje, naprave, ki energizirajo biopolje človeka in prostora, tkanine, oblačila, nakit, slike in druga umetniška dela, kozmetični izdelki, energizirana sol, informirana voda, piramide, krogle, kocke, mandale, orgoniti idr.


Metoda

Spremljanje več fizioloških parametrov hkrati (srčni ritem - EKG, mišična aktivnost - EMG, temperatura, prevodnost kože, dihanje ...) na 12–15 prostovoljnih testnih osebah, v 2 obravnavanjih.


Trajanje

od 1 do 1,5 meseca

 

Komu je namenjeno

Proizvajalcem, inovatorjem in prodajalcem naprav ter predmetov, za katere želite dokazati, da spreminjajo strukturno (informacijsko, energijsko) kakovost vode (npr. v smeri večje vitalizacije): kozarci, krožniki, steklenice, kovinke, podstavki, naprave, ki se namestijo na vodovodni sistem idr.

Lastnikom vodnih virov (studencev, izvirov, polnilnic ...), kakovost katerih želite dokazali, standardne metode pa vam ne zadoščajo.


Metoda

BionEvapo® metoda


Trajanje

od 1 do 1,5 meseca