Inštitut BION je neodvisna, mednarodno priznana znanstveno-raziskovalna ustanova, ki izvaja testiranja po načelih kliničnih raziskav in certificiranja na področju (ultra)šibkih sevanj: tako predmetov z domnevno zaščitnim energijskim vplivom na človeka, vodo ali prostor, kot tudi delovanj različnih (bio)energijskih terapij in metod, pa tudi kakovosti vodnih virov.


Inštitut BION je ena redkih organizacij, ki se ukvarja z meritvami učinkov elektromagnetnih sevanj in (ultra)šibkih sevanj, ki jih konvencionalne merilne naprave niso sposobne zaznati, a tudi med nekonvencionalnimi napravami še ni take, ki bila sposobna ta sevanja (prek fizikalnih ali kemijskih učinkov) zaznati na dovolj zanesljiv način. Na Inštitutu BION smo v mnogih letih raziskav in testiranj ugotovili, kako lahko uporabimo človeški organizem za detekcijo (ultra)šibkih sevanj ter za odkrivanje njihovih splošnih fizioloških učinkov. Zato lahko podamo verodostojno oceno o delovanju ali ne-delovanju naprave oz. človekovega vpliva, pa najsi gre za spodbujevalno ali za zaščitno delovanje pred negativnimi vplivi okolja.

 

Kaj testiramo


 
Izdelke

 • ležišča in podloge za spanje

 • zaščite pred sevanjem mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav

 • zaščitne dodatke za mobilne telefone in računalnike

 • energijsko-informacijske naprave

 • kozarce, krožnike, steklenice in posodo

 • naprave, ki energijsko vplivajo na človeka

 • energijske slike in umetniške objekte

 • oblačila, nakit in dekorativne predmete

 • snovi (energizirana sol, ionizirana voda)

 • prehranska dopolnila

 • energijska kozmetika (kreme, geli)

 • diagnostične naprave


Človeka

 • (bio)energijsko delovanje na ljudi

 • (bio)energijski vpliv na vodo


Vodo in prostor

 • energijsko kakovost vodnih virov

 • energijski vpliv bivalnega prostora

 • energijske točke v prostoru ali v naravi
parallax background

Testiranje, analitična obdelava podatkov in statistično vrednotenje rezultatov so jedro znanstvenega procesa


OBJEKTIVNO


 • Testiranja potekajo na način kliničnih testov, kar pomeni, da se pri končni oceni izključi subjektivni dejavnik – placebo.

 • Če testi zaznajo statistično značilno razliko med rezultati izpostavitve testiranemu dejavniku in kontrolo, je to potrditev objektivnega delovanja izdelka, osebe, predmeta ...


ZNANSTVENO


 • Morebitni vpliv testiranega dejavnika raziskujemo s preverjenimi metodami, kot so na primer fiziološke meritve (EKG, EMG, EEG, parametri dihanja in podobno).

 • Vsi rezultati testiranj so obdelani s standardiziranim postopkom ter računalniško in statistično analizo dobljenih podatkov.


VARNO


 • Certifikat varuje pred pregonom tržnega inšpektorja zaradi zavajanja potrošnikov, saj naša raziskava dokazuje objektivni učinek sicer težko merljivega delovanja.

 • Potrošniku certifikat zagotavlja, da izdelek odlikuje objektivno izmerjeno delovanje.


ODGOVORNO


 • Naše delo je družbeno odgovorno, saj vzpostavlja določen red na trgu izdelkov in storitev ter varuje tako proizvajalce oziroma izvajalce storitev kot tudi njihove potrošnike (stranke).

 • Postopke testiranja podrejamo najvišjim standardom in jih nenehno izpopolnjujemo.

Certifikati Inštituta BION objektivno in znanstveno utemeljeno potrjujejo delovanje oz. vpliv izdelkov, naprav, snovi, prostora ali terapevtov na ljudi oz. vodo. S tem omogočajo večjo kredibilnost, vrednost ter občutek varnosti, predvsem pa zagotavljajo več zaupanja v njihovo delovanje.

 • Yannik Seipel, direktor
  Zdravje živih bitij je v našem največjem interesu, zato smo razvili učinkovito zaščito pred vedno večjimi koncentracijami elektromagnetnega sevanja, ki močno vpliva na zdravje posameznikov. Ker je naša rešitev povezana z vodo, Inštitut BION pa se posveča temeljnim in uporabnim raziskavam na področju bioelektromagnetike ter znanosti o vodi, smo bili prepričani, da je pravi partner za testiranje našega izdelka. Zaščitnih učinkov naših izdelkov ni lahko izmeriti niti dokazati, saj vplivajo na specifične  procese v organizmu. Z znanstvenim pristopom in na podlagi dolgoletnih izkušenj s testiranji različnih naprav ali terapevtov in njihovih resničnih zmožnosti vplivanja na fiziologijo človeka in/ali vibracijsko stanje vode, je Inštitut BION izmeril in dokazal visoko učinkovitost naprav VIVOBASE pri zaščiti pred elektromagnetnim sevanjem. V imenu celotne ekipe VIVOBASE se zahvaljujem ekipi Inštituta BION za strokovno izvedbo testiranj ter s tem podporo našim izdelkom in poslanstvu.
 • Tatjana Frumen
  Več kot 10 let sem terapevtka in pomagam ljudem v različnih življenjskih situacijah, predvsem pa jih želim naučiti, kako si lahko s pomočjo energije pomagajo sami. Svoje besede sem želela podkrepiti s preizkusom, ki bi bil znanstveno dokazljiv, zato sem se odločila za sodelovanje z Inštitutom BION. S svojo strokovnostjo in odnosom so me  prepričali, zato bi sodelovanje kadarkoli ponovila.
  Tatjana Frumen
  mojstrica in učiteljica Reiki-ja
 • Elena Sofia Seničar
  Za testiranje na Inštitutu BION sem se odločila, ker sem terapevtka, opravljam delo z ljudmi in po navadi jim je zelo težko razložiti, kaj je to energija in kako deluje, saj ni v materialni obliki, možno jo je le občutiti. Želela sem sebi in ostalim ljudem pokazati in dokazati, da energija obstaja, da deluje in da jo je možno znanstveno "izmeriti." ... Menim, da bi lahko s tako pridobljenimi certifikati zelo uspešno ločili seme od plevela in s tem ljudem omogočili, da bi lahko izbirali resnično med preverjenimi terapevti.
  Elena Sofia Seničar
  energijska terapevtka in svetovalka
parallax background
 

Pišite nam