Splošno

1Kateri izdelek je primeren za vaše testiranje?
To so izdelki, blago, živila, naravne dobrine ali storitve, katerih dobrodejno delovanje na ljudi (ali ostale organizme oziroma naravo) naj bi temeljilo na zelo šibkih poljih oz. sevanjih. Teh sevanj konvencionalne merilne naprave za zdaj niso sposobne zaznati. Na Inštitutu BION smo v mnogih letih raziskav in testiranj ugotovili, kako lahko uporabimo človeški organizem za detekcijo takih sevanj ter za odkrivanje njihovih splošnih fizioloških učinkov. Zato lahko podamo verodostojno oceno o domnevnem delovanju ali ne-delovanju take naprave (blaga, živila, dobrine, storitve), pa najsi gre za spodbujevalno delovanje ali za zaščitno delovanje pred negativnimi vplivi okoliških sevanj.
2Kakšna je vrednost testiranja in certificiranja mojega izdelka ali storitve?
Testiranje izdelkov poda kvalitativno in kvantitativno oceno učinkovanja izdelka idr. na glavne fiziološke parametre človeka. Tako dobite objektiven vpogled v kakovost učinkovanja, ki ga lahko potem uporabite v vaši promociji za pridobitev kupcev, pa tudi pri zaščiti pred morebitnimi napadi razočaranih uporabnikov. Pridobljen certifikat kot izkaz objektivnega delovanja vašega izdelka, dobrine ali storitve je tudi vaše orožje proti morebitnim obtožbam glede zavajanja kupcev s strani tržnega inšpektorja. Pri tem vam Inštitut stoji ob strani.
3Ali ste akreditirani za testiranja nekonvencionalnih polj in sevanj s strani države?
Država se v svojih predpisih in standardih naslanja na ugotovitve konvencionalne znanosti, ki za zdaj zavrača obstoj nekonvencionalnih polj in sevanj. Zato za zdaj niti ni možno, da bi bila katerakoli agencija ali inštitut akreditirana za tovrstna testiranja. V praksi pa naša testiranja jemljejo inšpektorji kot državni uslužbenci povsem resno in so se v nekaterih dilemah in sporih že obrnili na nas.
4Koliko časa traja testiranje?
Odvisno od vrste testiranja. Pri standardnem testiranju za izdelke z domnevno pozitivnim biološkim učinkom traja od naročila do izdaje poročila 3 do 4 tedne, pri testiranju bioenergetikov 2 tedna, pri izdelkih z domnevno zaščitnim delovanjem 5 tednov (ker testiramo 4 skupine), z izjemo zaščite pred sevanjem telefonov, kjer je čas spet okoli 3 do 4 tedne. Pri testiranju vod je čas od naročila do izdaje poročila normalno 1 teden. Pri nestandardnih testih pa je dolžina odvisna od značaja testiranja in lahko v nekaterih primerih traja tudi več mesecev – v dogovoru z naročnikom.
5Kako veste, da izdelek (storitev) res deluje?
To ravno preverjamo s testiranjem, in sicer tako, da so prostovoljne osebe enkrat izpostavljene njegovemu delovanju, drugič pa ne, vendar ne vedo, kdaj. Marsikdaj niti ne vedo, kaj naj bi pričakovali. Celo asistent testiranj ne ve, kdaj je oseba izpostavljena delovanju izdelka (storitve), kdaj pa ne. Tako povsem izničimo delovanje placeba. Statistično ugotovljena (značilna) razlika med eno in drugo skupino potem objektivno pokaže, da izdelek deluje na človeško fiziologijo ter tudi, na kakšen način.
6Ali ste doslej vsem testiranim izdelkom podelili certifikat?
Certifikate smo podelili samo tistim izdelkom, ki so izpolnili kriterij zadostne, to je statistično značilne, razlike v vrednostih različnih fizioloških parametrov med izpostavljeno skupino testiranih oseb in oseb, ki niso bile izpostavljene.
7Ali testirate na živalih?
Ne, testiramo na prostovoljnih osebah in na vodi. Testiranje je za osebe povsem neinvazivno.
8Kako poteka plačilo testiranja? Ali lahko plačam v obrokih?
Pred pričetkom izvedbe testiranja poravnate dogovorjeni del zneska, pred prejetjem poročila pa drugi del. V primeru naročila več testiranj se lahko dogovorimo za tri ali več obrokov. Znesek za certifikatno listino poravnate na koncu, pred prejetjem listine.
9Kaj je potrebno za prejem certifikata?
Potrebna je zadostna statistično značilna razlika med rezultati skupine prostovoljnih oseb, ki je bila izpostavljene testiranemu delovanju in rezultati kontrolne (neizpostavljene) skupine. Ko gre za vpliv na vodo pa prav tako zadostna statistično značilna razlika med rezultati vode, ki je bila izpostavljena testiranemu delovanju, in rezultati neizpostavljene (kontrolne) vode.
10Kdaj prejmem certifikat?
Če rezultati testiranja pokažejo statistično značilni vpliv v primerjavi s kontrolnim merjenjem, testirani predmet, naprava, oseba ali voda prejme ustrezni certifikat, ki potrjuje dejansko (bio)energijsko delovanje oz. vpliv. Če pa se skozi testiranje izkaže, da izdelek ne dosega zahtevane kakovosti, ker ne vpliva na ljudi izven placeba, je tudi to pomembna informacija za slehernega proizvajalca ali terapevta. Takrat ve, da se mora še potruditi, kajti na dolgi rok zgolj placeba ne bo mogel prodajati in ga v tem primeru čaka tržni neuspeh. Še zlasti, ker je na trgu čedalje več kvalitetnih in certificiranih izdelkov. Pri izboljšavi produkta smo mu tudi pripravljeni pomagati.

Izdelki

1Kakšne vrste izdelkov testirate?
Načeloma vse vrste izdelkov, za katere proizvajalec trdi, da delujejo prek nemerljivega oziroma zelo šibkega sevanja (ali polja ali dejavne informacije). To so lahko različne spalne podloge, kjer lahko merimo kakovost spanja ponoči, pa razne naprave za zaščito pred sevanji mobilnih telefonov, WiFi anten in drugih virov neionizirnih sevanj. Nadalje so to izdelki različnih oblik, ki domnevno delujejo na podlagi t.im. Teslovega sevanja in podobno.
2Ali se na vas obračajo tudi stranke, uporabniki izdelkov?
Seveda, saj potem bolj zaupajo trditvam proizvajalca. Zanima jih marsikaj, največkrat pa ali smo testirali kakšen konkreten izdelek in kakšne so bile naše ugotovitve.
3Kaj če moj izdelek ne dobi certifikata, ali nam vseeno lahko pomagate pridobiti ga?
Tudi to možnost dajemo. Že nekajkrat se je zgodilo, da smo stranki svetovali glede izboljšav izdelka in kako naj najprej stestira izboljšan izdelek v svojem okolju preden ga pošlje v ponovno objektivno testiranje.
4Ustvarjam posebne slike. Ljudje, ki jih kupijo, pripovedujejo, da izžarevajo posebno energijo. Ali se da to stestirati?
Seveda, kot večino drugih izdelkov. Testiramo lahko vpliv vaših slik na spremembo dinamične urejenosti vode, ki se izraža skozi spremembo strukturnih značilnosti posušenih vodnih kapljic (glej tudi vprašanja v zvezi z vodo in vodnimi viri). Lahko pa testiramo vpliv vaše slike na ljudi, kjer izvajamo slepi test, tako da prostovoljne osebe ne vedo kdaj so izpostavljene vplivu vaše posebne slike in kdaj je pred njimi popolnoma navadna slika. Če se odločite za testiranje, morate pred izvedbo poskrbeti tudi za ustrezno alternativno sliko, ki naj bo pripravljena v enakem slogu.
5Prosim, svetujte mi, katero napravo naj izberem za zaščito pred sevanjem. Katere ste vi testirali? Ali resnično ščitijo pred vsemi sevanji?
Vnaprej vam ne moremo svetovati, katero napravo izbrati za zaščito pred sevanji. Nekaj smo jih že testirali in nekaterim med njimi, ki so izpolnile vse kriterije, tudi podelili certifikat. Seznam slednjih si lahko ogledate na strani Certifikati. Med izdelki s certifikati vam ne moremo svetovati, kateri daje boljšo zaščito. Pri veliki večini teh naprav ne gre za to, da bi izničile sevanje ali ščitile pred merljivimi sevanji, ampak v organizmu sprožijo spremembe, zaradi katerih je telo bolj zaščiteno pred (še vedno obstoječimi) sevanji oz. se s sevanji v okolju lažje spopada.

Izvajalci energijskih terapij

1Imam posebne moči in izkušnje. Ali me lahko testirate?
Metodologija, ki smo jo razvili tekom let, nam omogoča testiranje vašega vpliva na človeka. Testiranje je zasnovano tako, da osebe, na katere delujete, ne vedo, ali na njih delujete s svojo močjo ali ne. Če zaznamo statistično razliko med odzivom (stanjem), ko ste delovali in takrat, ko niste, zaključimo, da je vaša moč objektivne narave in ne le vaša subjektivna predstava ali delovanje placeba na druge ljudi. Na podlagi takšnih rezultatov podelimo Certifikat (bio)energijskega delovanja na človeka.
2Ali certifikat (bio)energijskega delovanja na človeka govori tudi o zdravilni moči terapevta?
Certifikat (bio)energijskega delovanja zagotavlja in potrjuje, da ima terapevt objektiven vpliv na ljudi in učinek ni zgolj placebo. Zdravilno delovanje, zlasti splošno, je tako rekoč nemogoče določiti. Če bi želeli dobiti odgovor na to vprašanje, bi morali klinično testirati zdravilne sposobnosti terapevta za vsako bolezen, za takšno testiranje pa bi bile pristojne zdravstvene ustanove. O zdravilnem učinku tako lahko pričajo le njegove stranke.
3Ali vsakdo, ki opravi testiranje, dobi certifikat?
Do konca leta 2017 smo opravili že 25 testiranj in podelili 11 certifikatov. Certifikat pridobi terapevt, ki izpolni zahtevne kriterije objektivnega testiranja. Pri tem sledimo načelom znanstvenega raziskovanja, kjer morajo rezultati pokazati statistično značilne razlike med kontrolno skupino in testno skupino, na katero je deloval terapevt.
4Ali lahko s testiranjem poveste kateri bioenergetik je boljši?
Vsi prejemniki certifikata so dokazali zmožnost objektivnega vpliva na ljudi. ​Razvrščanje​ ​terapevtov​ po njihovi uspešnosti​ pa ni domena naših testiranj. ​O tem​,​ koliko se med seboj razlikujejo po ​​svoji zdravilni moči,​ ​pričajo njihovi konkretni zdravilski rezultati.

Voda

1Ali lahko izvem kakšna je energijska (subtilna) razlika med mojo vodo (iz posebnega izvira) in vodo enake mineralne sestave?
Seveda. S pomočjo naše BionEvapo® metode lahko preko računalniških analiz tekstur mikroskopskih slik posušenih vodnih kapljic zaznamo, če obstaja statistično pomembna razlika med vašo (predvidoma izvirsko vodo) in vodo z enako mineralno sestavo. Dostaviti nam morate vzorec vaše vode, katere kakovost želite preveriti in podati natančno sestavo v analitični (kemijski) obliki, da lahko jo pripravimo v našem laboratoriju.
2Po posebnem postopku energiziram vodo in bi jo poslal k vam na testiranje z BionEvapo metodo. Ali je mogoče poslati vzorce po pošti?
Vzorec vode lahko pošljete po pošti, vendar morate priložiti tudi vzorec neobsevane vode, da bomo lahko izvedli primerjavo. Če vodo obsevate z napravo, pa je bolje, da nam pošljete napravo, s katero bi mi obsevali oziroma delovali na našo testno vodo.
3Ali lahko tudi pri tem testiranju podelite certifikat?
Pri testiranjih, ki so izvedena s pomočjo BionEvapo® metode, podeljujemo Certifikat subtilnega vpliva na dinamično strukturo vode. Certifikat dobi voda, ki izkazuje statistično značilno razliko v primerjavi s kontrolno vodo.

Prostor

1Ali lahko testirate tudi, če ima neki prostor posebne energije?
Testiranje prostora sodi med naše nestandardne teste, ki jih opravljamo po dogovoru. Tudi v tem primeru opravljamo slepe teste, tako da testna oseba ne ve, kdaj je na predvideni posebno energizirani točki in kdaj na »navadni«.
2Kako testirate energijske točke v prostoru?
Načrt testiranja vedno naredimo po posvetu z naročnikom. Točke, ki naj bi imele posebno energijsko sevanje, testiramo bodisi s prostovoljci bodisi z vplivom takih točk na vodo. Vpliv vedno primerjamo s točkami brez predvidenega sevanja, tako da na njih obravnavamo prostovoljce ali pa tudi tam energiziramo vzorce testne vode.
3Ali tudi posebnim energijskim točkam v prostoru podelite certifikat?
Tudi posebnim energijskim točkam v prostoru lahko podelimo certifikat energijskega delovanja, če je bilo delovanje teh točk na prostovoljne osebe ali na vodo statistično značilno različno od rezultatov dobljenih na referenčnih (kontrolnih) točkah.