Ali veste, kakšna je moč vaše bioenergije?


Bioenergija (imenovana tudi qi, chi, prana, reiki, manitou, eter, biopolje) je temeljna življenjska sila človeka in vseh živih bitij. Močna bioenergija je osnova za močan imunski sistem in dobro zdravje. V nekaterih situacijah jo lahko podelimo tudi drugim, kar poznamo kot bioenergijsko zdravljenje oz. bioterapijo.

Pogoj za bioenergijsko terapevtsko delo je, da se znamo energizirati oziroma aktivirati svoj biopotencial. Zato je koristno vedeti, kakšna je naša zmožnost, da se napolnimo z bioenergijo.

Biopotencial je zmožnost izžarevanja bioenergije, ki jo ima vsak človek. Vendar je pri nekaterih močnejši, pri drugih šibkejši. Tudi pri istem človeku lahko niha glede na njegovo kondicijo, zdravstveno stanje, utrujenost in podobno.


Sposobnost aktivacije svojega biopotenciala lahko tudi izmerite!


Na Inštitutu BION smo razvili edinstveno znanstveno metodo, s katero izmerimo in določimo t.i. indeks SAB - indeks sposobnosti aktivacije biopotenciala.

 

Indeks sposobnosti aktivacije biopotenciala (Indeks SAB)Kakšna je vaša sposobnost, da energizirate sebe, druge ljudi, rastline, živali, vodo itd. – to vam pove indeks SAB.

Indeks SAB predstavlja kombinacijo moči vaše bioenergije in vašega nadzora nad njeno aktivacijo. Pri osebni meritvi vas seznanimo z vrednostmi obeh komponent.

Podajamo ga opisno in s številko. Numerično ga predstavimo v razponu od najnižje do najvišje vrednosti. Ta razpon je sedaj od 0,2 do 8,4.

Vaš indeks je lahko takšen kot pri večini ljudi, in sicer zmeren ali dober, ali pa, kot je načeloma značilno za bioenergijske terapevte, močan ali celo izjemen.

 

Rezultati meritev indeksa SAB


V spodnjem grafu so prikazani dosežki indeksa SAB pri doslej izmerjenih osebah. Vsaka črta predstavlja indeks SAB ene osebe. Rezultati so anonimni. Vsaka oseba, ki se udeleži meritve, dobi svojo šifro, s katero lahko potem preveri svoj rezultat in razvrstitev glede na preostale udeležence meritev.Vrednosti indeksa SAB

do 1: zmeren aktivacijski potencial
do 2: dober aktivacijski potencial
do 4: močen aktivacijski potencial
nad 4: izjemen aktivacijski potencial

SAB indeks


Vas zanima, kje ste glede na ostale udeležence meritev?

Pokličite in pridite na meritev!

 

Kontaktirajte nas za več informacij in prijavo

 

Kakšne prednosti vam prinaša meritev
vašega indeksa SAB? • Podaja verodostojno informacijo o moči in nadzoru vašega biopotenciala.
 • Lahko vam da veliko spodbudo, da nadaljujete z razvojem svoje bioenergijske moči.
 • Če ste energijski terapevt in tudi, če še razmišljate, da bi se s tem ukvarjali, vam meritev poda objektivno oceno zmožnosti, da napolnite z energijo svoje biopolje.
 • Prav tako tudi dobite orientacijo, kje ste v primerjavi z drugimi posamezniki ali bioterapevti.


 • Kako poteka meritev?

 • Traja približno eno uro in med njo sedite.
 • Skozi postopek vas usmerja izvajalec meritve
 • Med meritvijo ste aktivni in se glede na navodila trudite nadzirati sevanje svoje bioenergije (enkrat kolikor se da intenzivno sevanje, drugič pa ne).
 • Po analizi podatkov prejmete rezultat: SAB indeks in vrednosti obeh njegovih komponent (moč in nadzor).
 • Meritev je primerna za vsakogar.
 •  

  Ali je vaš indeks SAB podoben večini ljudi, ki nimajo izrazite bioenergijske moči – ali pa je morda takšen kot pri izjemno močnih bioenergetikih?


  V vsakem primeru je za vaše zdravje in delo zelo koristno,
  da izveste, kakšen je!

   

  Menite, da meritev indeksa SAB ni primerna za vas?

  Preverite še preostala testiranja, ki jih izvajamo na Inštitutu BION.