Kljub mnogim raziskavam in znanstvenim objavam, na področju znanosti o vodi obstaja še vedno veliko nepojasnjenih oziroma le deloma pojasnjenih pojavov. Eden takšnih je dolgoročno in dalekosežna dinamična urejenost vode, pod katero sodi tudi t.i. "spomin vode".


BionEvapo® metoda je standardzirana znanstvena metoda, ki temelji na mikroskopiji ostankov posušenih vodnih kapljic (mikroskopija v temnem polju). Podprta je z računalniško in statistično analizo. Metoda je rezultat mnogoletnih tujih in naših raziskav, ki dokazujejo, da se dinamične strukturne značilnosti vode, ki vključujejo specifično mineralno sestavo ali pa določen energijski vtis, prenesejo in izrazijo v teksturi mineralnih ostankov po sušenju (evaporaciji). Zato lahko uporabljamo evapo metodo za spremljanje strukturnih sprememb vode (zaradi različnih vplivov), ki se jim le težko približamo s konvencionalnimi metodami. Z novimi ugotovitvami jo vseskozi nadgrajujemo in posodabljamo računalniško analizo teksturnih ostankov.

BionEvapo® metoda je pomembna tudi z znanstveno raziskovalnega vidika, saj nam lahko strukture mineralnih ostankov posušenih vodnih kapljic nekaj povedo o stanju vode, iz katere so bile pripravljene te kapljice. Seveda se nam razlike objektivno razgrnejo šele po mikroskopiranju (mikroskopija v temnem polju) in potem, ko množico takih slik analiziramo s primernim računalniškim programom. Če primerjamo slike posušenih kapljic dveh vod, ki se kemijsko razlikujeta, bomo po vsej verjetnosti dobili statistično značilne razlike v strukturnih parametrih slik, saj se različni minerali ali organske molekule pri sušenju povezujejo na različne načine. Raznolikost je torej v tem primeru pričakovana in povsem razumljiva in nam vsaj a priori ne bo dala kakega pomembnega spoznanja.


Povsem druga situacija je, če primerjamo dve kemijsko povsem enaki vodi, torej istega izvora in enako tretirani, z edino razliko, da je bila ena od njiju izpostavljena določenemu (predpostavljenemu) viru sevanja oziroma polja (testni vzorec). Zlasti je to pomembno, če je vir sevanja energijsko šibek ali celo nemerljiv s konvencionalnimi metodami. Statistično značilne razlike med slikami posušenih kapljic domnevni radiaciji (polju) izpostavljene in neizpostavljene (kontrolne) vode nam tedaj povedo, da

 • gre za realen (objektiven) vir sevanja,
 • da to sevanje interagira z vodo na ne-kemijski, torej fizikalen način,
 • da si je voda sposobna vtis tega sevanja (polja) »zapomniti« - torej ohraniti določeno fizikalno stanje, predvidoma določen način endogenega koherentnega nihanja (glej Giudicevo teorijo koherentnih domen v vodi) in da je sposobna prek vzorca mineralne usedline spremenjen vzorec nihanja tudi izraziti.

Iz strukture posušenih vodnih kapljic pa ne moremo razbrati, ali je vir takega sevanja v biološko zdravstvenem smislu kakovosten ali ne. Za to oceno so potrebni fiziološki testi na ljudeh. Z BionEvapo® metodo torej lahko identificiramo vsaj nekatere vire konvencionalno težko dokazljivih polj in sevanj, raziskujemo nekatere njihove značilnosti, posvečamo pa se lahko tudi značilnostim dinamične strukturiranosti vode.

parallax background

BionEvapo®metoda razkriva subtilne spremembe v dinamični strukturiranosti vode in jo uporabljamo za raziskovanje

Metoda temelji na opazovanju posušenih vodnih kapljic s pomočjo mikroskopije v temnem polju.

 

Protokol BionEvapo® metode

 • Pripravimo testni in kontrolni vzorec vode.

 • Testni vzorec vode izpostavimo delovanju testiranega izdelka ali terapevta.

 • Oba vzorca nakapljamo na objektno stekelce pred in po vplivanju na vodo v različnih časovnih intervalih.

 • Kapljice na objektnem steklu posušimo v kontroliranih pogojih.

 • Ostanke posušenih kapljic opazujemo pod mikroskopom in jih fotografiramo.
 • Fotografije obdelamo, teksturo posušenih ostankov analiziramo s posebnimi računalniškimi programi in dobljene rezultate statistično ovrednotimo.
 • Evapo fotografije in rezultate analize teksture mineralnih ostankov testnih vzorcev primerjamo s kontrolo.
 • Glede na razlike v teksturi lahko sklepamo na nekatere spremembe, ki se zgodijo v vzorcu vode, izpostavljenim različnim vplivom.
 parallax background
 

Fotografije obdelamo, teksturo posušenih ostankov analiziramo s posebnimi računalniškimi programi in dobljene rezultate statistično ovrednotimo.


 

Kaj nam povedo rezultati?

 • Koliko lahko voda odrazi vplive, ki jih konvencionalna znanost še ne zna izmeriti.
 • Ali določena naprava ali izdelek objektivno spremeni strukturo vode.
 • Kako je terapevt s svojo (bio)energijo sposoben spremeniti obliko posušene vodne kapljice.
 • Ali energijski vpliv kozarca, krožnika, podstavka, vrča, steklenice objektivno spremeni standardno strukturo vodne kapljice.

BionEvapo® metoda razkriva dinamično strukturiranost vode