BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo je zasebni raziskovalni inštitut, ustanovljen leta 1990. Kmalu po ustanovitvi je bil vpisan v register raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Svoje delo posveča temeljnim in uporabnim raziskavam na področju bioelektromagnetike in znanosti o vodi. Inštitut razvija in izvaja standardizirana testiranja različnih naprav in predmetov ter terapevtov. Testiranja preverjajo in ugotavljajo njihove objektivne zmožnosti, da vplivajo na človeško fiziologijo in fizikalno kemijske parametre vode. Inštitut ima tudi svoj izobraževalni program, ki se izvaja predvsem prek Akademije za zdravilstvo in se osredotoča na komplementarno zdravljenje. Poleg tega je bila pod mentorstvom prof. dr. Jermana dokončana že vrsta diplomskih del, magisterijev in doktoratov. Znanstveniki inštituta nenehno izpopolnjujejo svoje znanje in izkušnje ter redno predstavljajo svoja nova spoznanja in odkritja predvsem na mednarodnih konferencah ter prek znanstvenih objav. V preteklih 20 letih je Inštitut razvil tudi veliko praktičnih aplikacij svojega raziskovalnega dela.

"Ali smo v sodobni znanosti prišli do konca meritvam in smo sposobni izmeriti vse, kar je načeloma merljivo? Dejansko ne razpolagamo z nobenim znanstvenim dokazom, da smo že izčrpali zmožnost spoznanja nečesa temeljno novega. Vsakdo, ki do neke mere pozna tematiko črne materije in črne energije bi moral ostati skromen, saj fiziki že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja še vedno tipajo v temi, kaj pravzaprav sta ti dve entiteti. Poznajo ju samo po njunih gravitcijskih učinkih in vendar predstavljata več kot 96 % našega vesolja. To je zelo jasen dokaz, da živimo v ogromnem oceanu neznane materije in energije, ki se izmika našim konvencionalnim meritvam in se samo zelo šibko odziva na naše 4 % znane materije-energije. To nas postavlja pred močan znanstveni in moralni imperativ, v skladu s katerim bo treba zelo resno pretehtati pogosto prezirljive poglede večine znanstvenikov glede bioloških in drugih učinkov te neznane subtilne materije in energije. Znanstveniki z zadostnim moralnim pogumom bi morali prisluhniti potrebi po resnem raziskovanju tega področja, ki ga akademska znanost večinoma preganja in stigmatizira."

prof. dr. Igor Jerman, biolog, direktor in strokovni vodja Inštituta BION