Inštitut Bion


Bion, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo je zasebni raziskovalni inštitut, ustanovljen leta 1990. Kmalu po ustanovitvi je bil vpisan v register raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Svoje delo posveča temeljnim in uporabnim raziskavam na področju bioelektromagnetike in znanosti o vodi. Inštitut razvija in izvaja standardizirana testiranja različnih naprav in predmetov ter terapevtov. Testiranja se tičejo ugotavljanja njihove objektivne zmožnosti, da vplivajo na človeško fiziologijo in vibracijska stanja vode. Inštitut ima tudi svoj izobraževalni program, ki se izvaja predvsem prek Akademije za zdravilstvo in se tiče komplementarnega zdravljenja. Poleg tega je bila pod njegovim mentorstvom dokončana že vrsta diplomskih del, magisterijev in doktoratov. Znanstveniki inštituta nenehno izpopolnjujejo svoje znanje in izkušnje ter redno predstavljajo svoja nova spoznanja in odkritja tako na mednarodnih kot domačih konferencah, kakor tudi prek znanstvenih objav. V preteklih 15 letih je Inštitut razvil tudi veliko praktičnih aplikacij svojega raziskovalnega dela.


Primož Dovč
mag. ekol. biodiv.
Magister bioloških znanosti
Raziskovalni asistent

dr. Petra Ratajc
univ. dipl. biol.
Doktorica bioloških znanosti
Znanstvena sodelavka

dr. Andrej Gregorčič
univ. dipl. biol.
Doktor bioloških znanosti
Znanstveni sodelavec

Tadej Gregl
Fizika
Raziskovalni asistent


dr. Robert Leskovar
univ. dipl. inž. rač. in inf.
Doktor računalniških in informacijskih znanosti
Znanstveni sodelavec
dr. Matej Plankar
univ. dipl. biol.
Doktor bioloških znanosti
Znanstveni sodelavec
dr. Luka Jan
univ. dipl. biol.
Doktor bioloških znanosti
Znanstveni sodelavec
dr. Metod Škarja
univ. dipl. fiz.
Doktor fizikalnih znanosti
Znanstveni sodelavec