Bion, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo je zasebni raziskovalni inštitut, ustanovljen leta 1990. Kmalu potem je bil vpisan v register raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Posvečen je temeljnim in uporabnim raziskavam na področju bioelektromagnetike in znanosti o vodi. Inštitut razvija in izvaja standardizirana testiranja različnih naprav in predmetov ter terapevtov. Testiranja se tičejo ugotavljanja njihove objektivne zmožnosti, da vplivajo na človeško fiziologijo in vibracijska stanja vode. Inštitut ima tudi svoj izobraževalni program, ki se izvaja predvsem prek Akademije za zdravilstvo in se tiče komplementarnega zdravljenja. Poleg tega je bila v njegovem okrilju dokončana že vrsta diplomskih del, magisterijev in doktoratov. Znanstveniki inštituta nenehno izpopolnjujejo svoje znanje in izkušnje ter redno predstavljajo svoja nova spoznanja in odkritja tako na mednarodnih kot domačih konferencah, pa tudi prek znanstvenih objav. V preteklih 15 letih je Inštitut razvil tudi veliko praktičnih aplikacij.

Ali smo v sodobni znanosti prišli do konca meritvam in smo sposobni izmeriti vse, kar je načeloma merljivo? Dejansko ne razpolagamo z nobenim znanstvenim dokazom, da smo že izčrpali zmožnost spoznanja nečesa temeljno novega. Vsakdo, ki do neke mere pozna probleme okoli črne materije in črne energije bi moral ostati skromen, saj fiziki še vedno tipajo v temi, kaj pravzaprav sta ti dve entiteti. Poznajo ju samo po njunih učinkih in vendar predstavljata več kot 96% našega vesolja. To je zelo jasen dokaz, da živimo v ogromnem oceanu neznane materije in energije, ki se samo zelo šibko odziva na naše 4% znane materije-energije. To nas postavlja pred močan znanstveni in moralni imperativ, v skladu s katerim bo treba zelo resno pretehtati pogosto prezirljive poglede večine znanstvenikov glede bioloških in drugih učinkov ultra-šibkih žarčenj. Znanstveniki z zadostnim moralnim pogumom bi morali prisluhniti potrebi po resnem raziskovanju tega področja, ki ga akademska znanost večinoma preganja in stigmatizira.
Direktor in strokovni vodja Inštituta Bion, prof. dr. Igor Jerman, biolog